Βιογραφικο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Καρυδάκης
Όνομα πατρός: Κυριάκος
Επάγγελμα: Ιατρός
Ημ/νια γέννησης: 5 Απριλίου 1973
Τόπος Γέννησης: Αθήνα
Διεύθυνση οικίας: Κολοκοτρώνη 90, Αθήνα, ΤΚ 14121
Τηλ. επικοινωνίας: 2102230017, 6983524384
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
Ονοματεπώνυμο συζύγου: Σταματία Μαγλαρά
Επάγγελμα συζύγου: Πολιτικός Μηχανικός
Παιδιά: Ειρήνη Καρυδάκη (13 ετών), Ναταλία Καρυδάκη (10 ετών)
E-mail: info@medisport.gr

Παρούσα θέση:

Ορθοπαιδικός Χειρουργός,
Επιμελητής Β’ Ορθοπαιδικής κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ιδιωτικό Ιατρείο, Λασκαράτου 1, Αθήνα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Έτος εισαγωγής 1993
Έτος αποφοίτησης 1999
Βαθμός Πτυχίου Καλώς
Συνεργάτης σε κλινικές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Σεπτέμβριος 1999 – Δεκέμβριος 2000
Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής Δεκέμβριος 1999 – Μάιος 2000
Ιατρός Μονάδας στην 110 Πτέρυγα Μάχης (Λάρισα) Δεκέμβριος 2000 – Οκτώβριος 2003
Εθελοντής στην υγειονομική υποστήριξη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας Ιούλιος 2004 – Οκτώβριος 2004
Α’ Χειρουργική Κλινική
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Δ/ντής Γ. Κασσάρας
Οκτώβριος 2003 – Απρίλιος 2004
Β’ Χειρουργική Κλινική
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Δ/ντής Αργ. Μπιρμπίλης
Απρίλιος 2004 – Ιούλιος 2004 & Οκτώβριος 2004 – Ιανουάριος 2005
Ορθοπαιδική Κλινική
Παν. Γεν. Νοσοκομείου Λάρισας
Δ/ντής Καθ. Κ. Μαλίζος
Μάρτιος 2005 – Μάιος 2010
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Προοπτική συγκριτική μελέτη της φθοράς της αρθρούμενης – κινούμενης επιφάνειας από οξειδωμένο ζιρκόνιο (Oxinium) με διασταυρούμενο πολυαιθυλένιο στις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου.https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/45601

ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • A. Venouziou, S. Varitimidis, Z. Dailiana, G. Karidakis, A. Liantsis, K.Malizos
  Treatment of Acute Ruptures of The Ulnar Collateral Ligament of the Metacarpophalangeal Joint of the Thumb with the Use of Bone Anchors. Acta Orthop et Traum Hel 2008; 59: 159-164
 • NE Gougoulias, KA Bargiotas, TN Dovas, SE Varitimidis, G Karydakis, ZH Dailiana
  Skeletal muscle hydatid cysts presenting as soft tissue masses. HIPPOKRATIA 2010, 14, 2: 126-130
 • Σ.Ε. Βαρυτιμίδης, Ν. Καραμανής, Ρ-Α Γιαννάκος, Γ. Καρυδάκης. Επούλωση τενόντων και συνδέσμων. Οστούν, 2009; 20:101-102
 • Γ. Καρυδάκης, Α. Παπαδόπουλος, Σ. Βαρυτιμίδης, Ζ. Νταϊλιάνα, Ν. Ρηγόπουλος, Θ. Μωραΐτης, Κ. Μαλίζος,Χειρουργική αντιμετώπιση του εκτινασσόμενου δακτύλου στα παιδιά. Ορθοπαιδική, 2012;25:4.

ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • G. K. Karydakis Z. Dailiana, S. Varytimidis, K.N. Malizos
  Tumors and tumor like lesions mimicking nerve compression syndromes. 12th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the hand (FESSH), Athens, Greece 2007
 • A. Liantsis, A. Venouziou, G. Karydakis, S.E. Varitimidis, Z. Dailiana, K.N. Malizos
  Congenital Trigger Digits: Results of Surgical Treatment.12th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the hand (FESSH), Athens Greece 2007.
 • D. Agorastakis, Z.H. Dailiana, S. Varitimidis, A. Liantsis, G. Karydakis, K.N. Malizos
  A Versatile External Fixator for the Treatment of Fractures and Sceletal Defects of the Hand. 12th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the hand (FESSH), Athens Greece 2007
 • L.A. Poultsides, G. Karydakis, Th. Karachalios, D. Katelidou, V. Papakonstntinou, L. Liaropoulos, K.N. Malizos. The Impact of Infection after Total Knee Arthroplasty on Hospital and Surgeon Resource Utilization. A Micro Costing Analysis. 26TH annual meeting of the European Bone & Joint Infection Society with participation of Musculoskeletal Infection Society of North America (MISS-NA), September 20-22 2007, Corfu, Greece.
 • M. Hantes, A. Venouziou, A. Liantsis, G. Karidakis, Z. Dailiana, K Malizos
  Arthoroscopic repair of chronic anterior shoulder instability: A comparative study between patients with Bankart lesion and patients with combined Bankart and superior labral anterior – posterior lesion. (e-poster) 10th Congress of European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), June 2009, Vienna, Austria.
 • M. Hantes , G. Basdekis, G. Karidakis, A. Liantsis, K. Malizos, A. Venouziou
  Is there a strong and sufficient bone bridge between the bone tunnels after double bundle anterior cruciate ligament reconstruction? A computed tomography study. (e-poster) 10th Congress of European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), June 2009, Vienna, Austria.
 • G.K. Karydakis, T. Karachalios, N. Roidis, K. Bargiotas, S. Varitimidis, K.N. Malizos. A mid-term clinical outcome study of Advance medial pivot knee arthroplasty. (e-poster) 11th Congress of European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), June 2-5 2010, Madrid, Spain.
 • M. Hantes, G.K. Karidakis, K. Bargiotas, S. Varitimidis, Z. Dailiana, K. Malizos.
  A comparison of acute versus delayed repair of traumatic rotator cuff tears. (e-poster) 14th Congress of European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), June 9-12 2010, Oslo, Norway.
 • M. Hantes, A. Venouziou, R. Giannakos, G. Karidakis, K. Bargiotas, K. Malizos.
  Repair of an anteroinferior glenoid defect by the Latarjet procedure: quantitative assessment of the repair by computed tomography. (e-poster) 14th Congress of European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), June 9-12 2010, Oslo, Norway.
 • G. K. Karidakis, M. Hantes, K. Bargiotas, M. Vlychou, E. Papassoulis, K.N Malizos. A comparison of acute versus delayed repair of traumatic rotator cuff tears. A clinical and MRI study. Shoulder and Elbow Conference, June 27-30 2010, Corfu, Greece.
 • G. Karidakis, A. Venouziou, R. Giannakos, A. Liantsis, M. Hantes, K. Malizos. Repair of an anteroinferior glenoid defect by the Latarjet procedure: Quantitative assessment of the repair by computed tomography. Shoulder and Elbow Conference, June 27-30 2010, Corfu, Greece.

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Βελώνη Α., Καραχάλιος Θ., Γιωτίκας Δ., Καρυδάκης Γ., Ροΐδης Ν., Μαλίζος Κ.Ν.
  Κλινική Επίπτωση της Εφαρμογής Φιλικών για την Επιγονατίδα Μηριαίων Τμημάτων Ολικών Αρθροπλαστικών Γόνατος
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ & ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΧΟΤ, ΛΑΡΙΣΑ, 9 -11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
 • D.Giotikas, Th.Karachalios, Th.Moraitis, G.Karidakis, K.N.Malizos
  MIS TKA Early Results οf α Prospective Randomized Study
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ & ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΧΟΤ, ΛΑΡΙΣΑ, 9 -11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
 • D.Giotikas, Th.Karachalios, G.Karidakis, K.Bargiotas, N.Roidis, K.N.Malizos
  ΤΚA Advance Medial Pivot, Mid-Term Results
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ & ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΧΟΤ, ΛΑΡΙΣΑ, 9 -11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
 • Α. Βενουζίου, Μ. Χαντές, Α. Λιάντσης, Γ. Καρυδάκης, Ζ. Νταϊλιάνα, Κ.Ν. Μαλίζος
  Αρθροσκοπική αποκατάσταση πρόσθιας αστάθειας ώμου – Συγκριτική μελέτη μεταξύ ασθενών με περιορισμένη και εκτεταμένη βλάβη του επιχειλίου χόνδρου
  2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», ΑΘΗΝΑ 2007
 • Γ. Καρυδάκης, Α. Δημητρούλιας, Α. Κουτσογιάννης, Ζ.Νταϊλιάνα, Σ.Βαρυτιμίδης, Κ.Μαλίζος. Σύνδρομο Καρπιαίου σωλήνα από Όγκους και Ογκόμορφες Εξεργασίες
  13ο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου, Αθήνα 2007
 • Γ. Καρυδάκης, Α. Δημητρούλιας, Ζ.Νταϊλιάνα, Σ.Βαρυτιμίδης, Κ.Μαλίζος
  Σύνδρομα πίεσης Νεύρων από Όγκους στο Άνω Άκρο. 63Ο πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 2007.
 • Α. Βενουζίου, Μ. Χαντές, Α. Λιάντσης, Γ. Καρυδάκης, Ζ. Νταϊλιάνα, Κ.Ν. Μαλίζος
  Αρθροσκοπική αποκατάσταση πρόσθιας αστάθειας ώμου – Συγκριτική μελέτη μεταξύ ασθενών με περιορισμένη και εκτεταμένη βλάβη του επιχειλίου χόνδρου
  63Ο πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 2007.
 • Γ. Καρυδάκης, Ν. Καραμανής, Α. Λιάντσης, Θ. Μωραΐτης, Κ. Ν. Μαλίζος
  Η Χρήση Αλλομοσχεύματος σε Συνδυασμό με Ενδομυελικό Μόσχευμα Αγγειούμενης Περόνης για την Αντιμετώπιση Πρωτοπαθών Όγκων των Οστών στα Κάτω Άκρα.
  20ο ετήσιο συνέδριο ορθοπαιδικής ογκολογίας, Αθήνα 2007.
 • Θ. Καραχάλιος, Ν. Ροΐδης, Γ. Καρυδάκης, Κ. Μπαργιώτας, Σ. Βαρυτιμίδης, Κ.Ν. Μαλίζος
  Μεσοπρόθεσμα Κλινικά Αποτελέσματα της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος Τύπου ADVANCE
  64Ο πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 8-13 Οκτωβρίου 2008.
 • Α. Βενουζίου, Σ. Βαρυτιμίδης, Ζ. Νταϊλιάνα, Γ. Καρυδάκης, Αθ. Λιάντσης, ΚΝ Μαλίζος
  Αντιμετώπιση της οξείας ρήξης του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα με τη χρήση οστικών αγκυρών
  64Ο πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 8-13 Οκτωβρίου 2008.
 • Γ. Καρυδάκης, Θ. Καραχάλιος, Δ. Γιωτίκας, Θ. Μωραΐτης, Σ. Βαρυτιμίδης, ΚΝ Μαλίζος
  In vivo καταγραφή της φθοράς σε σύγχρονες αρθρούμενες επιφάνειες κεραμικού με κεραμικό και κεραμικού με πολυαιθυλένιο με υπολογιστικό σύστημα PolyWare®. Προοπτική ακτινολογική μελέτη παρακολούθησης 2-5 ετών.
  64Ο πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 8-13 Οκτωβρίου 2008.
 • Ν. Καραμανής, Γ. Κ. Καρυδάκης, Αθ. Λιάντσης, Σ. Μιχαλίτσης, Ρ. Γιαννάκος, Κ.Ν. Μαλίζος. Συνδυασμός ομοιομοσχεύματος με ενδοαυλικό μόσχευμα αγγειούμενης περόνης για την αποκατάσταση μεγάλων οστικών ελλειμμάτων μετά από εκτομή πρωτοπαθών οστικών όγκων στα κάτω άκρα.
  64Ο πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 8-13 Οκτωβρίου 2008.
 • Α. Λιάντσης, Γ. Καρυδάκης, Α. Βενουζίου, Γ. Μπασδέκης, Μ. Χαντές, Κ.Ν.Μαλίζος
  Υπάρχει ισχυρό και επαρκές οστικό υπόστρωμα μεταξύ των οστικών καναλιών μετά από ορθοσκοπική συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με τεχνική διπλής δέσμης; Μελέτη με αξονική τομογραφία
  64Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 8-13 Οκτωβρίου 2008.
 • Α. Λιάντσης, Γ.Καρυδάκης, Α. Βενουζίου, Γ. Μπασδέκης, Μ. Χαντές, ΚΝ Μαλίζος,
  Υπάρχει ισχυρό και επαρκές οστικό υπόστρωμα μεταξύ των οστικών καναλιών μετά από ορθοσκοπική συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με τεχνική διπλής δέσμης; Μελέτη με αξονική τομογραφία
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής γόνατος και αθλητικών κακώσεων «Γεώργιος Νούλης», Χερσόνησος Κρήτης, 25-28 Ιουνίου 2009.
 • Θ. Καραχάλιος, Ν. Ροΐδης, Γ. Καρυδάκης, Κ. Μπαργιώτας, Σ. Βαρυτιμίδης, Κ.Ν. Μαλίζος
  Μεσοπρόθεσμα Κλινικά Αποτελέσματα της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος Τύπου ADVANCE
  65ο πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Θεσσαλονίκη, 7 – 10 Οκτωβρίου 2009.
 • Γ. Καρυδάκης, Θ. Καραχάλιος, Δ. Γιωτίκας, Θ. Μωραΐτης, Σ. Βαρυτιμίδης, ΚΝ Μαλίζος
  In vivo καταγραφή της φθοράς σε σύγχρονες αρθρούμενες επιφάνειες κεραμικού με κεραμικό και κεραμικού με πολυαιθυλένιο με υπολογιστικό σύστημα PolyWare®. Προοπτική ακτινολογική μελέτη παρακολούθησης 3 – 6 ετών.
  Κοινό συνέδριο Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της ΕΕΧΟΤ και της Εταιρείας Έρευνας Ισχίου και Γόνατος, Πάτρα 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009.
 • Α. Βενουζίου, Γ.Κ. Καρυδάκης, Α. Λιάντσης, Μ. Χαντές, Κ.Ν. Μαλίζος. Ποσοτική εκτίμηση της κάλυψης των οστικών ελλειμμάτων της ωμογλήνης με τη μέθοδο Latarjet: μια πτωματική μελέτη με τρισδιάστατη αξονική τομογραφία. 29ο ετήσιο συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής εταιρίας Μακεδονίας – Θράκης, Αλεξανδρούπολη 7-10 Απριλίου 2010.
 • Α. Λιάντσης, Γ.Κ. Καρυδάκης, Σ. Μιχαλίτσης, Μ. Χαντές, Κ.Ν. Μαλίζος. Υπάρχει ισχυρό και επαρκές οστικό υπόστρωμα μεταξύ των οστικών καναλιών μετά από ορθοσκοπική συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με τεχνική διπλής δέσμης; Μελέτη με αξονική τομογραφία. 29ο ετήσιο συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής εταιρίας Μακεδονίας – Θράκης, Αλεξανδρούπολη 7-10 Απριλίου 2010.
 • Α. Βενουζίου, Γ.Κ. Καρυδάκης, Ρ.Α. Γιαννάκος, Α. Λιάντσης, Μ. Χαντές, Κ.Ν. Μαλίζος. Ποσοτική εκτίμηση της κάλυψης των οστικών ελλειμμάτων της ωμογλήνης με τη μέθοδο Latarjet: μια πτωματική μελέτη με τρισδιάστατη αξονική τομογραφία. 66ο Πανελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 13-16 Οκτωβρίου 2010.
 • Γ.Κ. Καρυδάκης, Μ. Χαντές, Κ. Μπαργιώτας, Μ. Βλυχού, Ε. Παπασούλης, Κ.Ν. Μαλίζος. Σύγκριση μεταξύ πρώιμης και καθυστερημένης αντιμετώπισης της τραυματικής ρήξης του τενοντίου πετάλου του ώμου. 66ο Πανελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 13-16 Οκτωβρίου 2010. (e-poster)

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2ο Βραβείο Καλύτερης εργασίας
Υπάρχει ισχυρό και επαρκές οστικό υπόστρωμα μεταξύ των οστικών καναλιών μετά από αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου με τεχνική διπλής δέσμης; Μελέτη με αξονική τομογραφία. Α. Λιάντσης, Γ.Καρυδάκης, Α. Βενουζίου, Γ. Μπασδέκης, Μ. Χαντές, ΚΝ Μαλίζος

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Αρθροσκόπησης, χειρουργικής Γόνατος και αθλητικών κακώσεων, Χερσόνησος Κρήτης, Ιούνιος 2009

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

 1. Σεμινάριο προχωρημένης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ACLS) – Τμήμα Εκπαίδευσης, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999
 2. Σεμινάριο προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραυματία (PHTLS) – Τμήμα Εκπαίδευσης, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ιανουάριος 2000
 3. 5ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο μικροχειρουργικής – Ελληνική Εταιρία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Τμήμα μικροχειρουργικής, Αθήνα 6-8 Σεπτεμβρίου 2004
 4. Σεμινάριο Locking Compression Plate System
  Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, Νοέμβριος 2006
 5. Advance Trauma Life Support – ATLS
  Τμήμα Εκπαίδευσης, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Μάιος 2007
 6. Σεμινάριο Χειρουργικής Ισχίου – Γόνατος & Βιολογικής Μηχανικής – Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 28 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2007
 7. Orthofix Course and Workshop on Internal and External Fixation, Verona 9-10 June 2008
 8. Πρακτική άσκηση σε πτωματικό παρασκεύασμα ώμου, 1ο Συνέδριο Αρθροσκόπησης – Αθλητικών Κακώσεων ΝΔ Ελλάδος, Πάτρα 12-14 Ιουνίου 2008
 9. 24ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής με πρακτική άσκηση
  Κέρκυρα, 25-29 Ιουνίου 2008
 10. 6o Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού, Μέτσοβο, 24-27 Οκτωβρίου 2008
 11. Shoulder arthroscopy workshop, Arthroscopy and minimally invasive surgery of the upper limb, Larissa, 22 November 2008.
 12. AO Trauma Course Principles in Operative Fracture Management, Davos, Switzerland, December 15-19 2008.
 13. Πρακτική άσκηση σε πτωματικό παρασκεύασμα Σπονδυλικής Στήλης, 35ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», Λιτόχωρο Πιερίας, 11-14 Ιουνίου 2009.

ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ (ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ)

 1. Κύστεις Οστών: Διάγνωση & Αντιμετώπιση
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, Δεκέμβριος 2005
 2. Κατάγματα Διάφυσης Μηριαίου – Τρόποι Αντιμετώπισης
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, Ιανουάριος 2007
 3. Κατάγματα των μεταταρσίων και εξαρθρήματα στο πόδι
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, Μάρτιος 2007
 4. Ανατομία Ανώτερης Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
  Ορθοπαιδικό Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο ΚΕΟΧ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  Καμμένα Βούρλα, Ιούνιος 2007
 5. Απεικονιστικές μέθοδοι στην Ορθοπαιδική Ογκολογία
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, Ιανουάριος 2008
 6. Περιπροθετικά κατάγματα – Θεραπευτικές Αρχές
  Ορθοπαιδικό Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο ΚΕΟΧ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  Καρδίτσα, Φεβρουάριος 2008
 7. Πρωτοπαθές Λέμφωμα – Πολλαπλό μυέλωμα
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, Απρίλιος 2008
 8. Traumatic Thoracic and Lumbar Spinal Fractures: Operative or Nonoperative Treatment. Comparison of Two Treatment Strategies by Means of Surgeon Equipoise
  Βιβλιογραφική ενημέρωση, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Πανθεσσαλικές συναντήσεις Ορθοπαιδικών
  Λάρισα, Μάιος 2008
 9. Κακώσεις τρίγωνου χόνδρου
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, 13 Οκτωβρίου 2008
 10. Εγκεφαλική παράλυση. Προσβολή του κάτω άκρου
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, 22 Δεκεμβρίου 2008
 11. Αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου. Αντιμετώπιση από 6 μήνες – 2 έτη.
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, 6 Απριλίου 2009
 12. Οσφυαλγία στα παιδιά: Αιτιολογία και αντιμετώπιση. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Λάρισα, 21 Δεκεμβρίου 2009
 13. Αστάθεια ώμου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 2014-2015. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
 14. Πρώιμη ορθοπαιδική αντιμετώπιση του πολυτραυματία. 26ο πολυθεματικό Συμπόσιο, 251 ΓΝΑ, Αθήνα, 19-20 Φεβρουαρίου 2015.
 1. 9ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο
  Αθήνα, 24 – 25 Φεβρουαρίου 2000
 2. Ημερίδα: Η Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις
  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2003
 3. Διεθνές Συμπόσιο: Λοιμώξεις του Μυοσκελετικού Συστήματος
  Λάρισα, 15 – 17 Μαΐου 2003
 4. Διεθνές Συμπόσιο: Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Αθλητικών Κακώσεων
  Λάρισα, 27 – 30 Νοεμβρίου 2003
 5. Διεθνές Συμπόσιο: Σύγχρονες Απόψεις & Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση των Παθήσεων του Γόνατος
  Λάρισα, 2 – 4 Δεκεμβρίου 2004
 6. Διεθνές Συμπόσιο: Εξελίξεις στο Τραύμα του Άνω Άκρου
  Λάρισα, 7-9 Απριλίου 2005
 7. 1ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διατατικής Ιστογένεσης
  Λάρισα, 8-10 Δεκεμβρίου 2005
 8. Ετήσιο Συνέδριο Επανορθωτικής Χειρουργικής του τμήματος Ισχίου & Γόνατος της ΕΕΧΟΤ
  Λάρισα, 9 -11 Νοεμβρίου 2006
 9. Ετήσιο Ορθοπαιδικό Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο ΚΕΟΧ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Κακώσεις στον Αναπτυσσόμενο Σκελετό»
  Καμμένα Βούρλα, 1 – 3 Ιουνίου 2007
 10. Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου
  Αθήνα, 26 – 27 Ιουνίου 2007
 11. 12th Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH)
  Athens, June 27 – 30 2007
 12. 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
  Αθήνα, 9 – 13 Οκτωβρίου 2007
 13. 26th Congress of the European Bone and Joint Infection Society
  Corfu, September 20 – 22 2007
 14. 20ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
  Αθήνα, 20 – 22 Νοεμβρίου 2007
 15. Διεθνές Συμπόσιο Γονιδιωματική & Νανοτεχνολογία στη Βιοϊατρική
  Λάρισα, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2007
 16. 1η Κοινή Ημερίδα των Ελληνικών Εταιριών Χειρουργικής Χεριού και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής με το Τμήμα Ποδοκνημικής & Άκρου Ποδός της ΕΕΧΟΤ
  Κηφισιά, 8 Δεκεμβρίου 2007
 17. 5ο Ετήσιο Σεμινάριο του Τμήματος Έρευνας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
  Λάρισα, 14 – 15 Δεκεμβρίου 2007
 18. 3ο Επιστημονικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών: «Ιστική Αντίδραση στα Ορθοπαιδικά Εμφυτεύματα»
  Πορταριά Πηλίου, 29 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2008
 19. 9th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (E.F.O.R.T.)
  Nice, France, 29 May – 1 June 2008
 20. 1ο Συνέδριο Αρθροσκόπησης – Αθλητικών Κακώσεων ΝΔ Ελλάδος, Πάτρα 12-14 Ιουνίου 2008
 21. 14o Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας χειρουργικής χεριού & Άνω άκρου και της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής με διεθνή συμμετοχή, Πάτρα 10-13 Σεπτεμβρίου 2008.
 22. 64ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2008
 23. International Symposium of Arthroscopy and Minimally Invasive Surgery of the Upper Limb, Larissa, 20-22 November 2008.
 24. 35ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», Λιτόχωρο Πιερίας, 11-14 Ιουνίου 2009.
 25. Cartilage Biology International Symposium, Larissa, 18-20 June 2009.
 26. Ημερίδα αρθροσκοπικής χειρουργικής & αθλητικών κακώσεων. Αθήνα, 5 Απριλίου 2014
 27. 16th ESSKA Congress, Amsterdam 14-17 May 2014
Γεώργιος Κυρ. Καρυδάκης, MD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Στρατιωτικός ιατρός Πολεμικής Αεροπορίας
Επιμελητής Β’ ορθοπαιδικής κλινικής 251 Γενικου Νοσοκομείου Αεροπορίας
Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου, γόνατος, ισχίου, ποδοκνημικής
Αθλητικές κακώσεις
Αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ποδοκνημικής
Χειρουργική χεριού – ποδιού
Βιολογική θεραπεία χόνδρου και αρθρίτιδας
Μικροχειρουργική
Παθήσεις σπονδυλικής στήλης
Έλεγχος οστεοπόρωσης

Ωράριο λειτουργίας

Αθήνα: Δευτέρα, Τετάρτη  και Παρασκευή 18.00-21.00, κατόπιν ραντεβου.

Άμεση επικοινωνία

Στα τηλέφωνα
Τηλ. Αθήνας: 2102230017
Κιν.: 6983524384
Για να κλείσετε ραντεβού κάντε κλικ στο διπλανό κουμπί

Ο γιατρός θα επικοινωνήσει μαζί σας για επιβεβαίωση του ραντεβού