Αρθροσκοπική συρραφή τενοντίου πετάλου του ώμου

Η ασθενής παρουσίαζε άλγος στον αριστερό της ώμο από 3μήνου. Αρχικά είχε αντιμετωπισθεί συντηρητικά με φυσιοθεραπείες και αντιφλεγμονώδη, χωρίς όμως βελτίωση. Στη μαγνητική τομογραφία  διαπιστώθηκε ρήξη του τενοντίου πετάλου. Προχωρήσαμε σε αρθροσκοπική συρραφή με άριστο αποτέλεσμα.